Stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže

 

Organizátor

Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Andrevlje, Frušká Hora (Sriem), Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 24.6.2024 do 7.7.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

110

Počet zasiahnutých

49 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude mať za účel zabezpečenia priestoru na stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže. Pre tieto stretnutie je nevyhnutný moderný, vybavený ale aj bezpečný priestor, a ten ktorý už roky využívame na Andrevlji je zodpovedajúci pre tieto účely.

Charakteristika projektu

Mládež Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku sa už vyše 100 rokov pravidelne stretáva, aby sa posilňovala na národnom a nábožnom poli. Táto prax pokračuje aj ďalej. Počas táborovania v prírode, mládežníci získavajú nové vedomosti, skúsenosti, znalosti a zručnosti. Takýmto spôsobom sa vyvíja cítenie príslušnosti kolektívu, v tomto prípade k slovenskému národu. Pri väčších udalostiach sa zoskupuje 300 mládežníkov. V tomto roku plánujeme 110 účastníkov. Podujatie trvá 2 krát po 5 dní, teda 10 dní pracovných a k tomu ešte víkendové dni, ktoré sú voľné.

Očakávaný prínos projektu

Tento projekt umožní vysokú úroveň v priebehu stretnutia mládeže SEAVC v Srbsku a prispeje k celkovým cieľom práce s mládežou.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
18 717 € 4 000 € 170,15 € 0,38 € 0,0952 €

Žiadosť číslo 0493/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):18716.60

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0493/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zamyslenie nad Božím Slovom - od 1.6.2024 do 1.12.2024

Srbsko Padinské Zvony - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com