Zamyslenie nad Božím slovom

 

Organizátor

Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

7 000 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na prípravu, filmovanie, strih a publikovanie na webe 5-minútových zamyslení nad Božím slovom v slovenskom jazyku.

Očakávaný prínos projektu

Projekt prinesie 5-minútové zamyslenia duchovného razu, výlučne v slovenskom jazyku pre široké obecenstvo ktoré používa internet. Teda v celom Slovenskom svete.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 200 € 1 000 € 64,00 € 0,00 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0952/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0952/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com