Otvorenie knižnice ECAV Vojlovica pre verejnosť.

 

Miesto realizácie

Vojlovica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 30.8.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

1 100

Počet zasiahnutých

52 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na náklady spojené so službymi otvorenia knižnice a na nákup vybavenia knižnice.
Budeme ponúkať kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond osloví dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.
V knižnici chceme vytvoriť kútik pre počítač a tlačiareň, ktorý by slúžil všetkým.Hlavne však deťom, ktoré nemajú doma IT a potrebujú si pripraviť práce, alebo nájsť informácie do školy. Internet bude mať zablokované nevhodné stránky aj hry. IT technika sa využije na vzdelávanie ľudí.

Očakávaný prínos projektu

Predmet štandardu knižnice ECAV Vojlovica do projektu: podľa nasledujúcich parametrov (kritérií): je to EU štandart).Umiestnenie knižnice na fare. Priestory knižnice určené pre používateľov aj z okolia. Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť.Budovanie knižničného fondu a informačných zdrojov, oslovíme predajcov na Slovensku.Študijné miesta a miesta na oddych, komunitné podujatia. Prístup k internetu a informačným technológiám. Prezentácia knižnice na sociálnych sieťach.Meranie spokojnosti používateľov knižnice.Percento používateľov z počtu obyvateľov.Ďalším prínosom pre obyvateľov Vojlovice, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti bude priestor otvorený aj pre rôzne tématické stretnutia, ktoré budeme pripravovať, ako napríklad: Príprava na prednášku o manželskej morálke. Kamarát pre dnešnú dobu :). Misijný jarmok.Ako žiť? Chráňme deti pred školskou šikanou a iné témy, ktoré rozpracujeme a o ktorých budme informovať všetky Cirkevné zbory v Banáte. Pripravíme večery s knihou, kde budeme rozprávať o práve prečítaných titulov kníh.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 1 800 € 3,82 € 0,08 € 0,0429 €

Žiadosť číslo 0051/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0051/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com