Nákup vybavenia Cirkevného zboru ECAV Vojlovica pre činnosť Slovákov

 

Miesto realizácie

Vojlovica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 1.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 100

Počet zasiahnutých

52 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na nákup interaktívnej tabule, dataprojektoru, PC, tlačiarne.100 kusov stoličiek.Nakúpený tovar bude slúžiť Slovákom z Vojlovice, aj okolitých zborov v Banáte.Vybavenie, ktoré máme na fare je zastaralé,alebo žiadne z požiadavky, ktorú sme predložili. Ak chceme kvalitne pracovať na udržiavaní slovenského jazyka v prostredí kde je málo Slovákov potrebujeme aj kvalitné, hygienicky nezávadné podmienky.Potenciál pre zachovanie slovenského jazyka máme, snažíme sa pracovať so všetkými cieľovými skupinami.Potrebujeme skvalitniť podmienky života Slovákov.

Očakávaný prínos projektu

Skvalitniť podmienky stretávania sa ľudí v Božom chráme, pripomenúť si význam histórie a jej budúcnosť, prispieť k zlepšovaniu rozvoja komunity Slovákov žijúcich vo Vojlovici a k udržiavaniu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v multi- etnickom prostredí. Stretávanie sa detí, mládeže, žien, manželov z celého Banátu - Hajdušice, Vojlovice, Kovačice, Aradáča, Padiny, Zrenjaninu, Vršca, Ostojičeva,Bieleho Blata a Jánošíka na fare vo Vojlovici a podľa cieĺových skupín neformálne vzdelávať v oblasti duchovného života, histórie Slovákov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 200 € 1 200 € 4,73 € 0,10 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0052/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0052/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com