Koncert k 15. výročí ženského sboru a ĽH Poľana

 

Miesto realizácie

Brno, Česká republika

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Od počátku vzniku souboru Poľana bylo hlavní myšlenkou udržovat a zpracovávat tradiční lidové zvyky a tradice Slovenska.
Za svoji 73-letou existenci se členy souboru stávali a stávají především studenti brněnských vysokých škol, které spojuje zájem o slovenskou lidovou hudbu, tanec a zpěv. Primární myšlenkou programových bloků a choreografických čísel je předvést publiku slovenský folklór co nejblíže jeho autentické podobě s přihlédnutím na potřebu jevištního provedení a v organickém propojení všech složek souboru.
Poľana se vždy ve svém repertoáru věnovala zpracovávání folklóru z různých oblastí Slovenska
a i přesto, že se dnes jedná již o folklor “zahraniční“, klade soubor ve své tvorbě důraz na zachování tradičních specifik a projevů daných regionů.
Každé programové pásmo či blok vzniká ve spolupráci s fundovanými choreografy a etnomuzikology, jsou to většinou absolventi VŠMU v Bratislavě, etnografové, taneční pedagogové nebo nositelé lidových tradic v terénu - např. Vladimír Michalko, Pavel Gažo, Štefan Štec, Atilla Oláh, Simona Dikaszová, Alžbeta Lukáčová, Peter Obuch a mnozí další.
K nastudování nového repertoáru souboru je zapotřebí aktivní spolupráce s choreografy a etnomuzikology od nichž se členové souboru dozví o historii a původu tance a hudby daného etnografického regionu. Velkou pomůckou pro nás jsou i staré audio a video záznamy, které autenticky zachycují tanečníky a muzikanty žijící v té které obci Slovenska.
Díky precizní práci s prameny a důrazu na přesnost zpracování jednotl. etnograf. regionů sklízí soubor za posledních sedum let ocenění odborných porot na folklorních festivalech na mezinárodní úrovni.
Nedílnou součástí souboru Poľana je i ženský sbor a cimbálová muzika. V roce 2022 bude oslavovat ženský sbor souboru 15 let od svého založení. Vrcholem oslav bude uspořádání slavnostního koncertu ženského sboru za doprovodu tří generací ľudových hudeb souboru Poľana.
V programu vystoupí všechny současné i bývalé členky sboru a členové ľudové hudby. Na jevišti se tak potká kolem 30 muzikantů a přes 70 zpěvaček.
Ke spestření a originalitě programu bychom velice rádi na náš koncert pozvali spřátelené ženské
a mužské sbory a ľudové hudby ze Slovenska, se kterými sbor celých 15 let úzce spolupracoval a inspiroval se jimi ve tvorbě svého repertoáru.
Celý koncert se ponese v duchu autentického zpracování tradiční slovenské lidové písně a hudby, což by koncert vyneslo k vrcholu a jedinečnosti akce podobného charakteru nejen v Brně.
Cílem koncertu je přinést autentický folklor Slovenska v podobě regionálních muzik a sborů do Brna a představit tak široké veřejnosti krásu slovenské lidové hudby. Rádi bychom v tomto projektu představili publiku bohatost lidové kultury celého Slovenska a to díky pozvání několika mužských, ženských sborů a ľudových hudeb.
Z východního Slovenska by to byl ženský sbor Poľana z Jarabiny, nositelky tradiční rusínské kultury východního Slovenska a Štefan Štec několikanásobně oceněný zpěvák a tanečník a významný představitel tradiční rusínské písně a tance.
Ze středního Slovenska ženský sbor Trnki z Bánské Bystrice, které šíří lidovou kulturu regionu Horehronie. Dále ze středního Slovenska by to byla ľudová hudba Paľáčovci z Hrochotě s podpoľanskými rozkazovači Paľem Gažem z Detvy, Jrajem Hanesem z Detvy, Janem Michalíkem z Detvy a Peterem Hrončiakem ze Zvolenské Slatiny. Ze západního Slovenska by to byl mužský sbor Škrupinka z Trenčína.
Celkem by tedy mělo být kolem 110 účinkujících.
K důstojnosti celé akce bylo zapotřebí pronajmout si větší sál, jednáme s loutkovým divadlem Radost v Brně a zabezpečit velmi dobré ozvučení celé akce.
Akce podobného typu s tak širokým spektrem účinkujících z celého Slovenska, autentických sborů
a ľudových muzik by byla první akcí pořádanou v České republice.

Očakávaný prínos projektu

Soubor každoročně připravuje různorodé projekty, s cílem důstojné prezentace slovenské lidové kultury v co nejlepší kvalitě formou autentického projevu se zapojením všech složek souboru. Všechny tyto akce mají dosah na občanskou veřejnost, snažíme se aktivně zapojit občany na našich Slovenských Tancovačkách, koncertech, vystoupeních, festivalech, ale také na zahraničních zájezdech.
Část nákladů na slavnostní koncert je soubor schopen financovat sám a to z peněz za vybrané vstupné a členských příspěvků. Avšak náklady na zabezpečení stravy, noclehu, honoráře a cestovních nákladů pro pozvané účinkující ze zahraničí jsou tak vysoké, že bez finanční pomoci, by se celá akce uskutečnit pouze v režii VSLPT Poľana nemohla. Což by byla obrovská škoda, protože prezentace slovenského folkloru v takovém rozsahu v Brně by byla fenomenální společenskou událostí.
Z koncertu bude požízen zvukový a obrazový záznam, který po zpracování bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek souboru a veřejných sítí Facebook a Youtube.

Dodatočné informácie

Svojí činností soubor Poľana jednoznačně prohlubuje povědomí o slovenském lidovém umění v podobě tance, hudby a zpěvu v autentické podobě. Žádný jiný soubor v ČR nepracuje s podklady a archivními materiály a nevěnuje takový důraz na přesnost zpracovávaných regionů Slovenska ve všech oblastech umění, tak jako soubor Poľana.
I díky své preciznosti, píly a odvaze sklízí soubor za posledních pět let ocenění na různých folklorních festivalech na mezinárodní úrovni.
Také díky ohlasům a hodnocením souboru, jeho činnosti a uměleckému programu ze strany starší i mladší generace odborníků-choreografů, etnologů, muzikologů, lektorů a etnografů slovenského folklóru a lidových tradic ze Slovenska soubor Poľana získal výborné jméno a uznání.
Proto tvoří Poľanu valnou část členů slovenské národnosti a patří tak k největšímu spolku, který sdružuje slováky žijící v České republice.
VSLPT Poľana díky své činnosti se i nadále bude snažit o dokonalou reprezentaci zpracovávaných regionů Slovenska a bude vytvářet podmínky pro členství nejen moravských, ale slovenských zájemců žijících, pracujích a studujích v Brně.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 400 € 800 € 29,33 € 2,93 € 0,0023 €

Žiadosť číslo 0818/CZ/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0818/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika Nákup technického vybavenia - od 10.1.2022 do 24.12.2022

Česká republika Ročný prenájom priestorov pre FK Fogáš - od 10.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Krojové vybavenie pre Folklorní klub Fogáš - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ľudový odev - kroj a krojové súčiastky - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Česká republika Oživené tradície - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Limbora - škola ozvien domova - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Detské súbory Limborka a Malá Limborka -30.výročie - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30 rokov Folklórneho súboru Púčik - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovenská Tancovačka 15 let v Brně - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Česká republika Koncert na počest Milana Križa - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Česká republika VSLPT Poľana 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Jazykové, kulturne a etnografické prvky Slovákov v lokalite východného Slovenska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com