48. Krajanská nedeľa na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2023

 

Organizátor

Folklorní spolek PÚČIK

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Zvolen, Detva

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

9.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

270

Počet zasiahnutých

8 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

48. Krajanská nedeľa v rámci 56. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa v tomto roku bude niesť v znamení témy Zimný slnovrat a predstaví zvyky a obyčaje akými sú: zvyky na sv. Martina, zvyky na sv. Katarínu – stridžie dni (sv. Ondrej, sv. Barbora), zvyky na sv. Mikuláša – od Lucie do Vianoc, odchod starého roku a príchod nového, zvyky na Troch kráľov – fašiangy… 48. Krajanská nedeľa sa uskutoční v nedeľu 9. júla 2023 so začiatkom o 13.30 na Amfiteátri v Detve.

Námet, scenár a réžia: Vlastimil Fabišik

Odborná spolupráca: Katarína Király a Marijan Pavlov

Garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Realizátor: Folklórny spolok Púčik, Brno

Účinkujú: folklórne súbory Nádeje, Paríž, Francúzsko; Cerovina, Čerpotok, Rumunsko; V pivnickom poli, Pivnica, Srbsko; Limbora, Praha, Česká republika; tanečné súbory Dúha, Malý Kereš, Maďarsko; Domovina/Slovak Domovina Dancers, Windsor, Kanada; Slovenský kultúrno-umelecký spolok Slnečnica, Padina, Srbsko

Moderujú: Martin Kopor a Rastislav Zornjan


Fotogaléria


Účel projektu

Slováci - krajania desaťročia obetavo uchovávajú a rozvíjajú slovenské tradície súčasne pociťujú túžbu predviesť svoje umenie vo vlasti predkov. KN je vždy sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta. Príprava a realizácia 48. Krajanskej nedele 2023.

Očakávaný prínos projektu

FSPP a mesto Detva sa stala miestom stretnutí milovníkov slovenského folklóru. Účinkovať v KN sa stalo medzi FS Slovákov vo svete prestížnou záležitosťou. Každý, kto len raz zavítal do Detvy, tuží sa sem opäť vrátiť, načerpať nove sily.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
77 450 € 60 000 € 286,85 € 9,68 € 0,0120 €

Žiadosť číslo 0110/CZ/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0110/CZ/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com