Študijná cesta slovenských evanjelikov v Maďarsku

 

Miesto realizácie

Zalavár (Blatnohrad), Lendva, Muravská Sobota, Moravske Toplice,Ptuj, Maribor, Ľubľana, Tolmin, Nova Gorica, Koper, Trst, Koper, Celje

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.5.2023 do 26.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

35

Počet zasiahnutých

10

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Počas študijnej cesty slovenskí evanjelickí veriaci z Maďarska navštívia známe miesta po stopách významých slovenských farárov pôsobiaacich na území Uhorska, pri príležitosti 230. výročia narodenia Jána Kollára a 130. výročia úmrtia Štefana Jančoviča. Dotáciu by sme použili na cestovné, ubytovanie a strava.

Očakávaný prínos projektu

Počas svojho pobytu na Slovinsku pútnici navštívia historické miesta, zúčastnia sa na slovenských pobožnostiach a duševne naplnení sa vrátia domov.
Jána Kollára netreba predstavovať. Jeho opisy a asociácie vo svojom diele nadväzujú na slovanský národný emblematizmus, slovenskú národnú sebainterpretáciu – sebareprezentáciu a sebareflexívnu tvorbu národnej identity.
Štefan Jančovič, evanjelický kňaz, jazykovedec, osvetár, študoval v Polnom Berinčoku, Bratislave a vo Viedni. Pokračoval v práci S. Tešedíka a propagoval jeho učenia a metódy týkajúce sa racionálneho hospodárenia a rozvoja. Významné zásluhy má na rozvíjaní slovenskej školy a slovenskej identity na Dolnej zemi, čo zosilňoval aj s rozšírovaním národnostných novín Ľ. Štúra. Bol členom spoločnosti Sarvašských pedagógov, ktorá mala úzke vzťahy so slovenskými pedagógmi. Pred 175 rokmi (v r. 1848) redigoval a vydal slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský slovník a gramatiku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 910 € 0 € 168,86 € 591,00 € -

Žiadosť číslo 0833/HU/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com