Celoštátne adventné stretnutie detí

 

Miesto realizácie

Pilisszentkereszt (Mlynky)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Celoštátne adventné stretnutie detí organizuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku spolu s Divadlom Vertigo a Verejnoprospešnou nadáciou pre Slovákov v Maďarsku. Na stretnutie pozývame deti a pedagógov zo slovenských škôl a predstaviteľov politického, umeleckého a cirkevného života.

Očakávaný prínos projektu

Okrem príjemného zážitku žiaci dostanú ďalšiu inšpiráciu k učeniu sa slovenského jazyka a k pestovaniu slovenskej kultúry. Pri takýchto príležitostiach deti sa môžu stretnúť so svojimi rovesníkmi, môžu spolu stráviť čas a tvoriť, k čomu sa snažíme im vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru.

Dodatočné informácie

Zo slovenských škôl pozývame žiakov vyššieho stupňa, ktorí dosiahli dobré školské výsledky, resp. sú aktívni v mimoškolskej národnostnej kultúrnej činnosti. Čakáme približne 100 detí a 40 pedagógov / približne zo 40-tich škôl /, spolu (s hosťami) počítame so 160 účastníkmi stretnutia. V priebehu rokov deti pozdravili veľvyslanci, spisovatelia, výtvarníci, predstavitelia cirkvi – farári, biskupi. Program podujatia momentálne ešte nemáme presne vypracovaný. Do oficiálnej slávnostnej časti programu zaradíme príhovory hostí, zapálenie adventných sviec a odovzdanie diplomu štipendistom Programu pre nadaných. Diplomy odovzdá predseda, alebo podpredsedníčka Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Potom by nasledovalo predstavenie profesionálnej divadelnej skupiny, alebo koncert, prípadne stretnutie so slovenským spisovateľom. Po prestávke a občerstvení podľa plánu program by sme pokračovali vianočnou tvorivou dielňou, kde by deti mohli pripraviť rôzne vianočné ozdoby. Keďže onedlho po stretnutí sú Vianoce, radi by sme deti obdarovali vianočným darčekom. Celoštátne stretnutia detí majú veľmi dobrú odozvu, pretože sa tu nadväzujú nové priateľstvá a žiaci sa obohacujú o mnohé kultúrne zážitky: ako vystúpenia folklórnych, divadelných, hudobných súborov a skupín, jednotlivcov, ale aj domácich talentov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 6 900 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 700 € 1 000 € 246,67 € 24,67 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0587/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Iné - upomienkové predmety, výzdoba, kreatívne materiály

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0587/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Vládna organizácia

Maďarsko Náš Kalendár 2023 - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com