Workshop viazania adventných vencov v Bristole 2022

 

Miesto realizácie

Bristol United Kingdom

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

26.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

35

Počet zasiahnutých

45

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

CSCS Bristol CIC už siedmy rok usporadúva workshop viazania adventných vencov. 26.novembra sa plánuje už ôsmy ročník tohto podujatia. Tento workshop býva veľmi oblúbený u česko slovenskej komunity v Bristole a okolí. Workshop viazania adventných vencov má vždy bohatú návštevnosť, preto plánujeme usporiadať dva dvojhodinové workshopy po sebe.

Očakávaný prínos projektu

účastníci workshopu są pripravia na prichádzajúce sviatočné obdobie adventu a ozdobia si svoj vlastný, tradičný adventný veniec so sviečkami, ktorý si potom odnesú domov. Slovenská a česká komunita v Bristole a okolí sa výrobou adventného venca spoločne pripraví nadchádzajúce adventné obdobie.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
930 € 0 € 26,57 € 20,67 € -

Žiadosť číslo 0998/GB/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Iné - aranžérsky materiál, tavné pištole, občerstvenie

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com