MALIARSKE STOJANI

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kulpin Priestory Kaštieľa , Základnej školy v Kulpíne , Dom Kultúry a priestory poľovníckeho domu.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.5.2022 do 30.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Idea a charakteristika projektu je organizovanie rôznorodych umeleckych, foto a výtvarnych výstav,
ktoré v poslednom čase sú organizované i v exterijery , na otvorenom a stojany bi sme mohli rýchlejšie pripraviť a tak bez väčšich obmedzení ich používať.

Očakávaný prínos projektu

Obľahčenie a skracovanie času pre prípravi výstav a návštevníkom ponuknúť výstavi i v prírode a tak zažili neobviklí ale zato mimoriadne atraktyvny zážitok.

Dodatočné informácie

Naplanovali sme kúpu 45 stojanov .

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 400 € 0 € 56,00 € 0,93 € -

Žiadosť číslo 0914/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com