Maliarske stojany

 

Organizátor

Galéria insitného umenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nádvorie Galérie insitného umenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.5.2022 do 29.5.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

24

Počet zasiahnutých

3

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

15. mája roku 2022 sa uskutočnia oslavy 220 rokov od založenia Kovačice. Oslavy sa uskutočnia na otvorenom, totíž na nádvori Obce Kovačica a Galérie insitného umenia. Pre tú príležitošt členovia Galérie insitného umenia chystaju nové obrazy. Aby sme ich mohli ukázať verejnosti nevyhnutné sú nám kvalitné maliarske stojany. Tie ktoré vlastníme v Galérie sú už staré a nepoužiteľné.

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia svetoznámeho insitného umenia na dôstojný spôsob

Dodatočné informácie

v Projekte sa záčastnia 24 umelci, čije práce budu vystavené a 3 zamästanci Galérie insitného umenia, ktorý sa postaraju o expozícii a budu dbať o obrazoch a ich prezentovať.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 0 € 62,50 € 500,00 € -

Žiadosť číslo 0776/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup nábytku (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com