Nákup nábytku do zborovej knižnice

 

Miesto realizácie

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Dotácia má slúžiť na nákup nábytku do zborovej knižnice, do ktorej aj ÚSŽZ už prispel dvoma grantami; starý nábytok je nedostatočný a neadekvátny.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2017: 1 000 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 1 000 € 0,00 € 0,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0253/RO/2017 (R): Podporená

Požadované položky: nákup nábytku

Schválené položky: nákup nábytku

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0253/RO/2017

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Rumunsko Vybavenie priestorov pre detskú nedeľnú školu - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Ustredné kurenie do kostola - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Opráva pamiatkovej budovy - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com