Populárna hudba očami mladých talentov

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.5.2023 do 24.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nahrávanie audio a video záznamov novokomponovaných slovenských populárnych skladieb v Selenči. Skladatelia, textári a interpréti budú mladý autori a tým nadobudnú nové skúsenosti v komponovaní slovenskej populárnej hudby

Očakávaný prínos projektu

zvýšená kvalita piesní, zvýšený záujem u mladćh tvoriť, zvýšenie odbornosti skladateľom, podpora 42. festivalu Zlatý kľúč

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 250 € 0 € 56,25 € 0,75 € -

Žiadosť číslo 0500/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com