Slovenská populárna hudba očami mladých talentov

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 4.4.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Problém je povšimnutý, že mladý skladatelia majú ambície tvoriť populárnu slovenskú hudbu a jedinečná možnosť sa im ponúka festival Zlatý kľúč, kde možu zverejniť len jednu skladu počas roka. Na tohtoročnom festivale učinkovali až 7 Selenčania či ako skladatelia, interpréti alebo textári. Záujem o tvorbu slovenskej populárnej hudby v Selenči je veľký a trvá už zhruba 50 rokov, lebo selenčský spolok bol aj jeden zo zakladateľov festivalu Zlatý kľúč, V znamení mladosti a pod. Tvoriac slovenskú populárnu hudbu obohatíme naše slovenské rádio vysielania a takiež aj videom vysielania v TV v slovenskej reči. Skladby sa zverenia na početných strńkach socialných sietí na web stránke spolku, Youtube kanaly v TV Petrovec a budú sa vysielať aj na rádii.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený počet poslucháčov slovenskej hudby v Srbsku
zvýšený počet populárnych skladieb v slovenskom jazyku
zvýšený počet záujemcov o slovenskú hudbu, a textárov/ky
potenciálne skladby pre festival Zlatý kľúč

Dodatočné informácie

Naše videa na strńkoch majú ponad 20.000 pozretí

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 840 € 0 € 384,00 € 0,19 € -

Žiadosť číslo 0252/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com