Troja Jana Husarika

 

Organizátor

Naiva art kult

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kovačica, Padina, Nový Sad, Belehrad, Bratislava

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.5.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vystava reprezentačnych obrazov Jana Husarika

Očakávaný prínos projektu

Prostredníctvom série výstav J. Husárika z Padiny zviditeľníme kultúru a umenie dolnozemských Slovákov v Srbsku.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2023: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 500 € 300,00 € 3,00 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0471/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0471/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com