Smäd a Troja Jána Husárika

 

Organizátor

Naiva art kult

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Príprava a publikovanie repezentatývnych diel insitného umelca Jána Husárika

Očakávaný prínos projektu

Prostredníctvom vydania knihy chceme podať publike celoživotnú tvorbu a umeleckú filozofiu umenia maliara Jána Husárika. Publikáciou a prezentáciou knihy dávame svoj prínos šíreniu dobrého mena dolnozemských Slovákov v oblasti umenia a kultúry. Sprevádzajúce podujatie bude výstava obrazov pod názvom Troja a ja.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 200 € 0 € 520,00 € 5,20 € -

Žiadosť číslo 0470/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com