Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov

 

Miesto realizácie

Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

23

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

tlač

Očakávaný prínos projektu

Publikovaním tejto monografii zachránime od zabudnutia jednu časť folkloru, ktorý je, aspoň na „dolnej zeme“ nie nadostač zdokumentovaný, čiže publikovaný. Na určitý spôsob môžu poslúžiť ako ukážku zdravého ducha nášho padinského ľudu na týchto priestoroch.

Charakteristika projektu

Starý slovenský ľudoví kroj vo Vojvodine a tiež aj v Padine sa časom menil, teda každé obdobie za sebou zanechalo stopy minulých čias. Dnes sa ľudové kroje zriedka obliekajú, najčastejšie to býva pri zvláštnych príležitostiach ako sú konfirmácie, sobáše, svadby, a iných sviatočných priležitostiach. No aj dnes staršie babky stretneme v ľudovom kroji v každodennom živote. Slovenské ľudové kroje si vyžadujú veľa trpezlivosti pri samom ih vyhotovení, a odlišujú sa tým, v akej sa príležitosti obliekajú. Zuzana Kotvašová je Padinčanka, ktorá vlastní jedinečnú súkromnú zbierku ľudových krojov z Padiny. Má až 150 kompletných krojov z obdobia roku 1880–tého až do dnes. Zbierka má neoceniteľnú hodnotu, samým tým že sú kroje rozličné, každodenné, pracovné, sviatočné, a tiež má aj veľmi staré súpravy krojov. Kroje vlastnili bohaté a dôstojné rodiny. Teda monografia je veľmi dôležitá pre budúce generácie, preto tlačenie materiálu – knihy je vzácne, najmä pre širokú verejnosť a takým spôsobom by bol zachovaný od zabudnutia krásny tradičný padinský kroj. Prezentácia knihy, v ktorej sa stretli tri generácie, kde je spätá minulosť s budúcnosťou, je plánovaná v Padine, Kovačici, v Novom Sade aj na Slovensku spolu s prehliadkou krojov tejto vzácnej zbierky.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 3 670 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 920 € 1 920 € 83,48 € 0,64 € 0,0457 €

Žiadosť číslo M185/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Iné - bankové náklady

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com