Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov.

 

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.12.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

23

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

3.1. Vydanie knihy

Očakávaný prínos projektu

Publikovaním tejto monografii zachránime od
zabudnutia jednu časť folkloru, ktorý je, aspoň na
„dolnej zeme“ nie nadostač zdokumentovaný, čiže
publikovaný. Na určitý spôsob môžu poslúžiť ako
ukážku zdravého ducha nášho padinského ľudu na
týchto priestoroch.

Charakteristika projektu

Starý slovenský ľudoví kroj vo Vojvodine a
tiež aj v Padine sa časom menil, teda každé obdobie za
sebou zanechalo stopy minulých čias. Dnes sa ľudové
kroje zriedka obliekajú, najčastejšie to býva pri
zvláštnych príležitostiach ako sú konfirmácie, sobáše,
svadby, a iných sviatočných priležitostiach. No aj dnes
staršie babky stretneme v ľudovom kroji v každodennom
živote. Slovenské ľudové kroje si vyžadujú veľa
trpezlivosti pri samom ih vyhotovení, a odlišujú sa tým, v
akej sa príležitosti obliekajú. Zuzana Kotvašová je
Padinčanka, ktorá vlastní jedinečnú súkromnú zbierku
ľudových krojov z Padiny. Má až 150 kompletných krojov
z obdobia roku 1880–tého až do dnes. Zbierka má
neoceniteľnú hodnotu, samým tým že sú kroje rozličné,
každodenné, pracovné, sviatočné, a tiež má aj veľmi
staré súpravy krojov. Kroje vlastnili bohaté a dôstojné
rodiny. Teda monografia je veľmi dôležitá pre budúce
generácie, preto tlačenie materiálu – knihy je vzácne,
najmä pre širokú verejnosť a takým spôsobom by bol
zachovaný od zabudnutia krásny tradičný padinský
kroj. Prezentácia knihy, v ktorej sa stretli tri generácie,
kde je spätá minulosť s budúcnosťou, je plánovaná v
Padine, Kovačici, v Novom Sade aj na Slovensku spolu s prehliadkou
krojov tejto vzácnej zbierky.

Dodatočné informácie

Organizačný tím fotomonografie a prezentacie: 3
Asistenti po teréne: 5
Fotomodely:15 osôb
Okrem toho: korektor
Odhadovaný počet ľudí, ktorých projekt
zasiahne: ponevač ide o fotomonografiu, tažko je určit
presný počet osôb ktoré kniha zasiahne, lebo ju
pravdepodobne budú používat, okrem občanov, i
študenti etnológie, histórie a podobné. Týmto
projektom okrem prezentovania fotomonografie,
budeme mat aj priležitost rozširovať sieť kontaktov ni lem
u nás ale aj v zahraničí pre nadchádzajúce projekty. Pri
realizácii projektu budeme zahŕňať naše inštitúcie ako
sú: Národnostná rada, Ústav pred kultúru Vojvodinských
Slovanov, Hlas ľudu a RTVNS - slovenská redakcia, ako
aj inštitúcie v samotných osadách, ktoré sa zaoberajú
kultúrou

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 3 670 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 1 750 € 152,17 € 1,17 € 0,0417 €

Žiadosť číslo M101/RS/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M101/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com