Pravidelné nedeľné Služby Božie v Brne

 

Organizátor

Cirkevný zbor ECAV v ČR v Brne

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Svatopluka Čecha 1405/35A, 612 00 Brno-Královo Pole

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby Božie v slovenskom a českom jazyku v nedeľu o 10:00 v kostole CČSH, Svatopluka Čecha 1405/35A, 612 00 Brno-Královo Pole.

Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

http://ecavbrno.cz/sluzby-bozi/


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com