Pravidelné nedeľné Služby Božie v Seabrook

 

Miesto realizácie

72 - 74 Point Cook Road, Seabrook, Victoria 3028, Austrália

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby Božie: nedeľa 10:00

Podobné aktivity:

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Austrália z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com