Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti

 

Miesto realizácie

H-1081 Budapest, Rákóczi ut. 57/a

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby Božie: nedeľa 10:00 v modlitebni.

Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

https://szlovak.lutheran.hu/slovak/index.html


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com