Pravidelné nedeľné Služby Božie v Báčskom Petrovci

 

Miesto realizácie

Maršala Tita 10, 21470 Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Viera a náboženstvo

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby Božie sa konajú v každú nedeľu a sviatok ráno o 9:30 a poobede o 14:30. Ak je v tú nedeľu pohreb, nešpor nebýva. V advente a v pôste namiesto nešporov býva večierok o 17:00 (zimné počítanie času), alebo 18:00 (letné počítanie času).

Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/groups/454909551242118/about


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com