Pravidelné nedeľné Služby Božie v Prahe

 

Miesto realizácie

Chrám Svatého Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1, Nové Město

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2021 do 31.12.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v slovenskom jazyku.

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

http://slovenskyzbor.cz/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com