7. Dni slovenskej kultúry v Osijeku

 

Organizátor

Matica slovenská Osijek

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Osijek

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.6.2023 do 17.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vydvihnúť pozitívnu mienku obyvateľov Osijka a okolia o Slovenskej menšine v Chorvátsku a Slovákov na Slovensku a zamilovanie sa do slovenských tancov a spevu, reči, etno –gastro kultury. Lepšia spolupráca a budovanie mostov priateľstva medzi Slovenskom a Chorvátskom. : Predstaviť Osijeku slovenský folklór a spev.

Očakávaný prínos projektu

Slováci v Osijeku a Slavónii si uvedomia ešte viac, že sú Slováci, ktorí majú svoje dejiny, kulturu, svoje piesne, obyčaje. Patria do Európy. Týmto spôsobom zvýšiť počet aktívnych členov MS Osijek a zvlášť mládeži. Lepšia komunikácia medzi Slovákmi a Chorvátmi. Zviditeľnenie slovenskej národnostnej menšiny v chorvátskom spoločenstve a svojou kultúrno osvetovou prácou šíriť mosty priateľstva medzi Slovenskom a Chorvátskom.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 950 € 1 000 € 13,00 € 0,65 € 0,2711 €

Žiadosť číslo 0246/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0246/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com