Nájomné a energija pre priestory MS Osijek

 

Organizátor

Matica slovenská Osijek

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Osijek, Strossmayera 2

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

je udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Osijeku a v okolí.. Udržiavať slovenských ľudových tancov a slovenských piesni, slovenskej reči, zvykov a obyčajov. Dôstojne sa predstaviť dom i v zahraničí so tancami, spevmi, recitáciami, zvykmi doma i v zahraničí. Održat svoje priestory kde sa môžeme schádzať a pracovať na roli dedičnej.

Očakávaný prínos projektu

Udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Chorvátsku prostredníctvom folklóru, amatérskej umeleckej tvorby, literárnych stretnutí, športových stretnutí slovenskej mládeží, seniorov, podnikateľov a kultúrnych dejateľov v Osijeku a okolí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 1 200 € 10,00 € 3,75 € 0,3254 €

Žiadosť číslo 0245/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0245/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com