Rokovanie XII. okrúhleho stola (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete

 

Miesto realizácie

Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

6.7.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Rokovanie XII. okrúhleho stola (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete, ktoré sa uskutoční 6. júla 2023 (štvrtok) 13.00 – 18.00 hod. v rokovacej miestnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny v budove NR SR, v areáli Bratislavského hradu – pri Mikulášskej bráne na 2. poschodí.

Odborné podujatie pripravuje Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom, Univerzitnou knižnicou, Nadáciou Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva a Migráciou SK. Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Témy pracovného rokovania:

  1. Príprava a obsah zákona o slovenskej diaspóre vo svete;
  2. Kultúrne dedičstvo slovenskej diaspóry vo svete, jeho záchrana, spracovanie a ochrana, využitie a sprístupnenie.

Výsledky pracovného rokovania budú obsiahnuté v záveroch, ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, politickým stranám na Slovensku, inštitúciám a organizáciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavným adresátom sa stane aj celé slovenské zahraničie.

Článok na Teraz.sk: V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete.

Vláda by mala zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru ako ústredný orgán štátnej správy, Múzeum slovenskej diaspóry, Centrum výskumu politického exilu a Fond na podporu slovenskej diaspóry. Mala by tiež vybudovať pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, navrhujú Slováci žijúci v zahraničí.


Program Tlačová správa Odporúčania


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Slovenská republika Klobúčik-šikovné ručičky - od 3.1.2023 do 22.12.2023

Slovenská republika Cesta do (ne)známa - od 2.9.2023 do 30.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com