Prenájom spoločného dolnozemského stánku na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

 

Miesto realizácie

Bratislava, Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.11.2022 do 14.11.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

24

Počet zasiahnutých

800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.5. Návšteva materskej krajiny

Očakávaný prínos projektu

Účasť na minuloročných edíciach potvrdila užitočnosť a vhodnosť takejto formy prezentácie knižnej a časopiseckej tvorby Slovákov žijúcich v zahraničí. Veľký záujem preukázaný zo strany návštevníkov, pracovné stretnutia s odbornou, literárnou, ale aj širokou verejnosťou je adekvátnou formou nadviazania kontaktov a spolupráce s odborníkmi a literátmi z materskej krajiny. Prezentáciou na knižnom veľtrhu je aspoň sčasti konpenzovaný dlhodobý nedostatok prenikania knižnej a časopiseckej produkcie zo slovenského zahraničia na Slovensku.

Charakteristika projektu

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka je najväčším prezentačným podujatím svojho druhu na Slovensku a na základe rokovaní s ÚSŽZ, prišlo k dohode obnoviť aj prezentáciu slovenských vydavateľov zo zahraničia od r. 2012. Prezentujeme sa na spoločnom dolnozemskom stánku, ktorý prenajímame s podporou ÚSŽZ. Pre spisovateľov píšucich po slovensky mimo územia Slovenskej republiky je možnosť prezentácie svojich tvorivých síl veľmi dôležitá, lebo práve distribúcia tejto knižnej a časopiseckej tvorby je dlhodobo deficitárna. Na Bibliotéke v roku 2022 plánujeme (po dvojročnej nútenej prestávke kvôli pandemickej situácii) ponúknuť možnosť prezentácie hlavne dolnozemským vydavateľom (SVC v Báčskom Petrovci, MSS, ÚKVS, Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku, CSS aVÚSM v Maďarsku), ale oslovíme i vydavateľov z iných štátov Európy (Chorvátsko, Česká republika atď.). Prezentáciu našej vydavateľskej produkcie na Bibliotéke považujeme za veľký prínos. V rámci sprievodného programu plánujeme aj v roku 2022 zorganizovať besedy s autormi a prezentácie vybraných noviniek. V prípade tejto žiadosti o mimoriadnu dotáciu žiadame čiastku potrebnú na prenájom stánku, parkovné pre osobné autá vystavovateľov, ako aj na výdavky spojené s propagáciou.

Dodatočné informácie

V rámci riadneho dotačného kola nám bola schválená čiastka 1000 Eur, avšak táto sotva pokryje náklady spojené s čiastočným zabezpečením minimálnych pobytových nákladov pre vystavovateľov a aktívnych účastníkov prezentácií zo zahraničia. Preto žiadame o mimoriadnu dotáciu, lebo v opačnom prípade účasť na knižnom veľtrhu nebudeme môcť realizovať.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 2 500 € 125,00 € 3,75 € 0,1000 €

Žiadosť číslo M086/RO/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Ubytovanie (BV), Iné - prenájom priestorov, parkovné a propagácia

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M086/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com