Vydanie knihy: Ondrej Zetocha: HÁDANKY S TAJNIČKAMI

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Hádanky s tajničkami, tak ako to vyplýva aj z titulu knižky, sa adresujú v rovnakej miere tak malým ako aj dospelým a to tak, že malí hľadajú hneď priamo odpoveď na hádanku k čomu im pomáha najmä priamy text hádanky, ako aj slovo z názvu hádanky, ktoré dopĺňa potrebné informácie pre nájdenie - uhádnutie - správnej odpovede.
Námet pre hádanky (ktorých je cca 150) je čerpaný z rôznych prostredí a podľa toho sme ich aj zaradili do viacerých skupín. Takže máme: hádanky z ročných období, hádanky z riek, morí a oceánov, hádanky z vesmíru, hádanky z polí a záhrad, hádanky zvierat, vtákov a hmyzu, hádanky zo školského prostredia, z domácnosti atď.
Vydanie novej knižky Ondreja Zetochu je pre našu komunitu prínosne, pretože autor prináša ojedinelý žáner a zhmotnil ho do knižky, na ktorej pracoval viacero rokov.

Očakávaný prínos projektu

Obohatenie žánrového typu literatúry Slovákov v Rumunsku.
Rozšírenie vlastných a veľmi autentických pomôcok, po ktorých je možné siahnúť aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v materinskom jazyku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 900 € 500 € 271,43 € 2,38 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0796/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0796/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com