Požadované položky v roku 2022 vo všetkých krajanských žiadostiach (1257)

Všetky žiadosti
Podporené žiadosti
Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
54744 %Platby za odborné služby (BV)
41033 %Predtlačová príprava a tlač (BV)
38030 %Strava (BV)
35028 %Doprava (BV)
30624 %Propagácia (BV)
25921 %Ubytovanie (BV)
25220 %Grafické práce (BV)
23018 %Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
19315 %Prenájom priestorov na podujatie (BV)
17414 %Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
16913 %Nákup kancelárskych potrieb (BV)
16513 %Nákup kníh a literatúry (BV)
16113 %Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
15913 %Nákup materiálov a surovín (BV)
12710 %Ocenenia (BV)
12410 %Reprezentančné náklady (BV)
12210 %Zabezpečenie rekvizít (BV)
917 %Nákup technického vybavenia (BV)
847 %Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
645 %Iné - bankové poplatky
524 %Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV)
464 %Krojové vybavenie (BV)
363 %Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
353 %Nákup krojového vybavenia (BV)
353 %Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
292 %Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
282 %Náklady na prepravu (BV)
282 %Nákup nábytku (BV)
252 %Nákup technického vybavenia (KV)
242 %Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
222 %Cestovné poistenie (BV)
202 %Nákup hudobných nástrojov (BV)
192 %Náklady na archiváciu (BV)
181 %Iné - Bankové poplatky
161 %Nákup technického vybavenia
(BV)
161 %Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV)
141 %Nákup športových potrieb (BV)
141 %Nákup technického vybavenia (BV)
111 %Náklady na výrobu nosiča (BV)
101 %Prenájom priestorov (BV)
101 %Nákup softwaru (BV)
91 %Nákup edukačného softwaru (BV)
91 %Iné - poštovné
81 %Distribúcia a preprava časopisov (BV)
81 %Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV)
60 %Platby za odborné služby (KV)
60 %Iné - Platby
40 %Nákup školských potrieb (BV)
40 %Nákup hudobných nástrojov (KV)
40 %Nákup technického vybavenia
(KV)
40 %Iné - bankové trovy
40 %Iné - bankové transakcie
40 %Doprava, ubytovanie, strava
30 %Poplatok za školné (BV)
30 %Iné - Bankové poplatky.
30 %Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
30 %Iné - vstupenky
30 %Štipendium pre študentov (BV)
30 %Iné - poistenie
30 %Iné - Bankove poplatky
30 %Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV)
20 %Nákup kníh a lieratúry (BV)
20 %Nákup softwaru (BV)
20 %Iné - bankové poplatky a pedagogický dozor
20 %Iné - Nevyhnutný nákup PC a tlačiarne, máme nefunkčné
20 %Iné - cestovné poistenie
20 %Platby za odborné služby
20 %Iné - bankove poplatky
20 %Iné - výdavky za telekomunikačné služby
20 %Iné - úprava javiska, bankové poplatky
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp.
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,tech.zabezp.
20 %Iné - občerstvenie, bankové poplatky
20 %Nákup technického vybavenia (KV)

Požadované položky v roku 2022 v podporených žiadostiach (845)

Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
41849 %Platby za odborné služby (BV)
30436 %Predtlačová príprava a tlač (BV)
28233 %Strava (BV)
24729 %Doprava (BV)
22527 %Propagácia (BV)
18021 %Ubytovanie (BV)
17020 %Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
16419 %Grafické práce (BV)
15218 %Prenájom priestorov na podujatie (BV)
14117 %Nákup kníh a literatúry (BV)
13616 %Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
12815 %Nákup kancelárskych potrieb (BV)
12014 %Nákup materiálov a surovín (BV)
10212 %Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
10012 %Ocenenia (BV)
9311 %Reprezentančné náklady (BV)
8911 %Zabezpečenie rekvizít (BV)
718 %Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
516 %Nákup technického vybavenia (BV)
405 %Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV)
395 %Krojové vybavenie (BV)
374 %Iné - bankové poplatky
314 %Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
212 %Náklady na prepravu (BV)
202 %Nákup krojového vybavenia (BV)
162 %Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
142 %Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV)
142 %Nákup nábytku (BV)
132 %Náklady na archiváciu (BV)
121 %Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
121 %Cestovné poistenie (BV)
121 %Nákup technického vybavenia (KV)
111 %Nákup hudobných nástrojov (BV)
91 %Náklady na výrobu nosiča (BV)
81 %Iné - Bankové poplatky
81 %Nákup edukačného softwaru (BV)
71 %Prenájom priestorov (BV)
61 %Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV)
61 %Nákup softwaru (BV)
61 %Iné - poštovné
61 %Nákup športových potrieb (BV)
51 %Nákup technického vybavenia
(BV)
40 %Distribúcia a preprava časopisov (BV)
30 %Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
30 %Nákup školských potrieb (BV)
30 %Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
30 %Iné - Bankové poplatky.
30 %Iné - bankové trovy
30 %Iné - bankové transakcie
30 %Platby za odborné služby (KV)
20 %Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV)
20 %Platby za odborné služby
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp.
20 %Iné - poistenie
20 %Iné - cestovné poistenie
20 %Nákup technického vybavenia
(KV)
20 %Iné - bankove poplatky
Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com