Požadované položky v roku 2020 vo všetkých krajanských žiadostiach (1080)

Všetky žiadosti
Podporené žiadosti
Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
40938 %doprava
38335 %platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.)
36934 %strava
35633 %iné (spresniť v poznámke)
30428 %tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
29327 %ubytovanie
22020 %prenájom priestorov
21019 %propagácia
15514 %predtlačová príprava
12011 %prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
11010 %kancelárske potreby
10810 %ocenenia
10610 %nákup učebníc a didaktických pomôcok
979 %nákup kníh, literatúry
959 %reprezentačné náklady
878 %rekvizity
858 %grafické úpravy
797 %poštovné
777 %nákup PC a tlačiarní
737 %technické zabezpečenie
737 %krojové vybavenie
656 %tlmočenie, preklady, korektúra
656 %inštalácia výstav
646 %fotografie
585 %technické a nábytkové vybavenie kancelárie
323 %výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom
273 %nákup softwaru
212 %distribúcia
192 %archivácia
61 %platby za odborné služby
20 %platby za odborné služby, technické a nábytkové vybavenie kancelária,
10 %iné ( spresniť v poznámke)
10 %tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.), doprava, ubytovanie, iné (spresniť v poznámke)
10 %platby za odborné služby, propagácia, inštalácia výstav, doprava, ubytovanie, strava, prenájom priestorov, prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky, nákup učebníc a didaktických pomôcok, nákup kníh, literatúry, nákup softwaru, nákup PC a tlačiarní, krojové vybavenie, technické a nábytkové vybavenie kancelárie, iné (spresniť v poznámke), kancelárske potreby, poštovné, technické zabezpečenie, reprezentačné náklady, ocenenia, iné (spresniť v poznámke)
10 %Nákup PC a tlačiarní (interaktávna tabuľa, dataprojektor, laptop, tlačiareň), technické a nábytkové vybavenie kancelárie (písací stôl, stoličky), bankové poplatky
10 %nákup tlačiarne, bankové poplatky
10 %kúpa skenera
10 %informačná tabuľa, demontáž starých okien, nákup a montáž nových okien, bankové poplatky
10 %propagácia, nákup kníh a literatúry, nákup PC a tlačiarní (tablety pre učiteľov), bankové poplatky
10 %výroba tabúľ, nákup PC a tlačiarní (laptop), technické a nábytkové vybavenie (nákup fotoaparátu), revitalizácia chodníkov v areáli (nákup potrebného materiálu a práca), maľovabnie vonkajších stien (nákup potrebného materiálu a práca), revitalizácia WC (nákup potrebného materiálu a práca), bankové poplatky
10 %tlač, fotografie, nákup PC (tablet), iné (teplomer a dezinfekčné prostriedky), reprezentačné náklady (občerstvenie)
10 %informačná tabuľa, nákup materiálu a platby za odborné služby spojené s nasledovnými prácami: výroba pracovných dielov kuchyne, visiacich dielov do kuchyne, nákup umývacieho drezu, nákup multifunkčného sporáka - plyn a elektrika, chladnička, bojler, aspirátor, lepenie obkladačiek na steny, nákup lepidla na lepenie obkladačiek na steny, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby - onlimne prezentácia pomôcky, propagácia, nákup softwaru, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby - vypracovanie QR kódov a práca komisie, propagácia, predtlačová príprava a tlač, tlmočenie, preklady a korektúra, nákup PC a tlačiarní (laptop), nákup ocenení pre žiakov (laptopy), bankové poplatky
10 %nákup materiálu a platby za odborné služby spojené s rekonštrukčnými prácami: demontáž starej strechy, montáž novej strechy, nákup črepníkov, dosiek, hranolov, latiek na strechu, tehál, cementu, piesku, klincov, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby (zostavenie materiálu, lektorovanie a technická úprava web stránky, propagácia, tlmočenie, preklady, korektúra, grafické úpravy, zakúpenie priestoru na portáli
10 %zhotovenie kostolných lavíc
10 %celková výmena elektrického vedenia
10 %náklady na projektové výdavky (projektovanie, technická asistencia)
10 %náklady na preklady dokumentov
10 %predtlačová príprava a tlač, bankové poplatky
10 %omietka interiéru budovy - murárske práce vrátane materiálu
10 %úprava podlahy
10 %náklady spojené s realizáciou nasledovných prác (vrátane potrebného materiálu a techniky): dokončenie vnútornej úpravy kostola a prvá fáza vonkajšej úpravy stien
10 %rekvizity, krojové vybavenie
10 %platby za odborné služby (réžia, dramaturgia, úprava textu, návrh scénografie), predtlačová príprava a tlač, návrh dizajnu, nákup rekvizít na divadelné predstavenie, kostýmy a scénografia
10 %služby za odborné služby fotografky Snežany Korenj - fotografovanie predmetov, grafické práce, retuš, úpravy fotografií do tlačovej verzie
10 %nákup PC, tlačiarne a fotoaparátu
10 %platby za odborné služby, distribúcia, ,iné
10 %propagácia, demontáž starej a montáž novej kuchyne - práca, nákup materiálu a zariadení (horná a dolná časť kuchyne, umývačka riadu, sporák, digestor malý + veľký, chladnička, kombinovaná pec na pečenie, stô, príprava priestoru na lepenie obkladačiek, obkladanie, nákup lepidla, nákup vnútorných a vonkajších dverí, okno), iné nepredvídateľné náklady pri rekonštrukcii, bankové poplatky
10 %nákup kníh, poštovné
10 %nákup učebníc, didaktických pomôcok a nákup tlačiarne
10 %tlač, distribúcia a prenájom redakčnej miestnosti
10 %platby za odborné služby (réžia, dramatizácia, scénografia, kostymografia, hudobný dramaturg, pohybová spolupráca, asistent réžie, herci, technika - majster svetla, majster zvuku, majstri scény, autorské práva a pod.), tlač plagátov, billboardov a bulletin k predstaveniu, ubytovanie, rekvizity (okuliare, kufor, šál, čiapka, knihy a pod.), materiál na výrobu scény, kostýmy a časti kostýmov, projektor, kamera, plátno alebo pano, bankové poplatky
10 %predtlačová príprava, tlač, grafické úpravy
10 %ubytovanie, strava, prenájom priestoru, platby za odborné služby, tlač
10 %doprava, ubytovanie, krojové vybavenie
10 %platby za odborné služby, prenájom na ozvučenie/ osvetlenie, audio- a videotechniky, iné (zapožičanie filmovacej techniky, kolorovanie (colorgrading), strih, dizajn obrazu a zvuku )
10 %technické vybavenie,platby za odborné služby, honoráre
10 %platby za odborné služby, prenájom priestorov, ozvučenia, nákup kníh, iné
10 %platby za odborné služby, doprava, ubytovanie, strava, iné
10 %iné,kancelárske potreby, poštovné
10 %nákup vzdlávacích programov
10 %platby za odborné služby, bankové poplatky
10 %predtlačová príprava, tlač, korektúra, grafické úpravy
10 %platby za odborné služby, predtlačová príprava, tlač, distribúcia, ubytovanie, strava,prenájom priestorov, dokorácia,reprezentačné náklady
10 %nákup kamery, bezdrôtového miktofónu, osvetlenie
10 %príprava textov – platby za odborné služby, korektúra, grafická úprava, fotografie, tlač a predtlačová príprava, prezentácia publikácie, bankové poplatky
10 %rôzne druhy ihrísk a rekvizity pre ihriská (šmýkačky, hojdačky, kyvadlá...), distribúcia, bankové poplatky
10 %nákup videokamery s príslušenstvom (videokamera, podstavec, taška, nabíjačka, pamäťová karta a pod.)
10 %kúpa nehnuteľnosti (budova a prislúchajúci pozemok) ako kapitálové výdavky (120 000 EUR), výdavky spojené s podpisom kúpno-predajnej zmluvy a kompletným zápisom práv do príslušnej evidencie nehnuteľností ako bežné výdavky (4 000 EUR)
10 %v rámci bežných výdavkov: platby za odborné služby, informačný materiál o projekte (tlač a predtlačová príprava, grafické úpravy), nákup laptopu a grafickej karty, prenájom na ozvučenie, osvetlenie, audio- a videotechniky, náklady spojené s realizáciou slávnostného dňa (odhalenie busty), bankové poplatky, v rámci kapitálových výdavkov: zhotovenie busty A. Hadíka (ideové riešenie busty, autorské práva, zaplatenie práce pre sochára, materiál potrebný na odlievanie busty a jej
10 %nákup kníh pre deti, mládež a dospelých, nákup omaľovaniek, nákup tabletov
10 %nákup PC s príslušenstvom, inštalácia nových programov, údržba a oprávky, cestovné náklady
10 %predtlačová príprava, tlač, nákup PC a tlačiarní, nákup farieb do tlačiarne, adminustratívne a režijné náklady spojené s prípravou a realizáciou výstavy
10 %tlač,preklady,korektúra,grafické úpravy
10 %propagácia,predtlačová príprava,fotografie,prenájom priestorov,reprezentačné náklady, iné
10 %nákup softaru,nákup PC a tliačiarní
10 %predtlačová príprava,tlač,platby za odborné služby
10 %preprava, poštovné
10 %predtlačová príprava, tlač, nákup materiálu a platby za odborné služby spojené s nasledovnými rekonštrukčnými prácami: demontáž a montáž časti strechy, betónovanie podlahy, podloženie armatúrnej mreže, škriabanie stien a nahadzovanie mriežky a materiálu na steny, úprava nestabilného plafónu, škriabanie starého blata, dávanie mreže a nahadzovanie maltou, ťahanie PVC armatúr pre vodu, realizácia odtoku vody, nákup a montáž sprchovej kabínky, bojlera, lepenie obkladačiek na zem a na steny, nákup lepidla na lepenie obkladačiek, vyrovnávanie stien vchodu – felešova, odstránenie vlhkosti stien, farbenie stien a nábytku, bankové poplatky

Požadované položky v roku 2020 v podporených žiadostiach (881)

Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
32537 %doprava
32036 %platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.)
28933 %strava
28532 %iné (spresniť v poznámke)
26530 %tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
22826 %ubytovanie
19622 %prenájom priestorov
18121 %propagácia
13315 %predtlačová príprava
10412 %prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
9611 %kancelárske potreby
9411 %ocenenia
9210 %nákup učebníc a didaktických pomôcok
8810 %nákup kníh, literatúry
839 %reprezentačné náklady
718 %poštovné
708 %rekvizity
688 %grafické úpravy
647 %krojové vybavenie
607 %nákup PC a tlačiarní
576 %inštalácia výstav
566 %technické zabezpečenie
546 %fotografie
506 %tlmočenie, preklady, korektúra
485 %technické a nábytkové vybavenie kancelárie
263 %výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom
253 %nákup softwaru
182 %distribúcia
152 %archivácia
40 %platby za odborné služby
20 %platby za odborné služby, technické a nábytkové vybavenie kancelária,
10 %iné ( spresniť v poznámke)
10 %informačná tabuľa, demontáž starých okien, nákup a montáž nových okien, bankové poplatky
10 %Nákup PC a tlačiarní (interaktávna tabuľa, dataprojektor, laptop, tlačiareň), technické a nábytkové vybavenie kancelárie (písací stôl, stoličky), bankové poplatky
10 %tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.), doprava, ubytovanie, iné (spresniť v poznámke)
10 %nákup tlačiarne, bankové poplatky
10 %propagácia, nákup kníh a literatúry, nákup PC a tlačiarní (tablety pre učiteľov), bankové poplatky
10 %tlač, fotografie, nákup PC (tablet), iné (teplomer a dezinfekčné prostriedky), reprezentačné náklady (občerstvenie)
10 %predtlačová príprava, tlač, nákup materiálu a platby za odborné služby spojené s nasledovnými rekonštrukčnými prácami: demontáž a montáž časti strechy, betónovanie podlahy, podloženie armatúrnej mreže, škriabanie stien a nahadzovanie mriežky a materiálu na steny, úprava nestabilného plafónu, škriabanie starého blata, dávanie mreže a nahadzovanie maltou, ťahanie PVC armatúr pre vodu, realizácia odtoku vody, nákup a montáž sprchovej kabínky, bojlera, lepenie obkladačiek na zem a na steny, nákup lepidla na lepenie obkladačiek, vyrovnávanie stien vchodu – felešova, odstránenie vlhkosti stien, farbenie stien a nábytku, bankové poplatky
10 %informačná tabuľa, nákup materiálu a platby za odborné služby spojené s nasledovnými prácami: výroba pracovných dielov kuchyne, visiacich dielov do kuchyne, nákup umývacieho drezu, nákup multifunkčného sporáka - plyn a elektrika, chladnička, bojler, aspirátor, lepenie obkladačiek na steny, nákup lepidla na lepenie obkladačiek na steny, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby - onlimne prezentácia pomôcky, propagácia, nákup softwaru, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby (zostavenie materiálu, lektorovanie a technická úprava web stránky, propagácia, tlmočenie, preklady, korektúra, grafické úpravy, zakúpenie priestoru na portáli
10 %kúpa skenera
10 %nákup PC, tlačiarne a fotoaparátu
10 %náklady na preklady dokumentov
10 %náklady na projektové výdavky (projektovanie, technická asistencia)
10 %omietka interiéru budovy - murárske práce vrátane materiálu
10 %predtlačová príprava a tlač, bankové poplatky
10 %platby za odborné služby (réžia, dramaturgia, úprava textu, návrh scénografie), predtlačová príprava a tlač, návrh dizajnu, nákup rekvizít na divadelné predstavenie, kostýmy a scénografia
10 %zhotovenie kostolných lavíc
10 %celková výmena elektrického vedenia
10 %v rámci bežných výdavkov: platby za odborné služby, informačný materiál o projekte (tlač a predtlačová príprava, grafické úpravy), nákup laptopu a grafickej karty, prenájom na ozvučenie, osvetlenie, audio- a videotechniky, náklady spojené s realizáciou slávnostného dňa (odhalenie busty), bankové poplatky, v rámci kapitálových výdavkov: zhotovenie busty A. Hadíka (ideové riešenie busty, autorské práva, zaplatenie práce pre sochára, materiál potrebný na odlievanie busty a jej
10 %platby za odborné služby, distribúcia, ,iné
10 %náklady spojené s realizáciou nasledovných prác (vrátane potrebného materiálu a techniky): dokončenie vnútornej úpravy kostola a prvá fáza vonkajšej úpravy stien
10 %úprava podlahy
10 %služby za odborné služby fotografky Snežany Korenj - fotografovanie predmetov, grafické práce, retuš, úpravy fotografií do tlačovej verzie
10 %ubytovanie, strava, prenájom priestoru, platby za odborné služby, tlač
10 %platby za odborné služby (réžia, dramatizácia, scénografia, kostymografia, hudobný dramaturg, pohybová spolupráca, asistent réžie, herci, technika - majster svetla, majster zvuku, majstri scény, autorské práva a pod.), tlač plagátov, billboardov a bulletin k predstaveniu, ubytovanie, rekvizity (okuliare, kufor, šál, čiapka, knihy a pod.), materiál na výrobu scény, kostýmy a časti kostýmov, projektor, kamera, plátno alebo pano, bankové poplatky
10 %nákup učebníc, didaktických pomôcok a nákup tlačiarne
10 %predtlačová príprava, tlač, grafické úpravy
10 %doprava, ubytovanie, krojové vybavenie
10 %platby za odborné služby, predtlačová príprava, tlač, distribúcia, ubytovanie, strava,prenájom priestorov, dokorácia,reprezentačné náklady
10 %tlač, distribúcia a prenájom redakčnej miestnosti
10 %platby za odborné služby, prenájom na ozvučenie/ osvetlenie, audio- a videotechniky, iné (zapožičanie filmovacej techniky, kolorovanie (colorgrading), strih, dizajn obrazu a zvuku )
10 %iné,kancelárske potreby, poštovné
10 %platby za odborné služby, prenájom priestorov, ozvučenia, nákup kníh, iné
10 %nákup vzdlávacích programov
10 %predtlačová príprava, tlač, korektúra, grafické úpravy
10 %platby za odborné služby, bankové poplatky
10 %nákup kníh, poštovné
10 %nákup kamery, bezdrôtového miktofónu, osvetlenie
10 %rôzne druhy ihrísk a rekvizity pre ihriská (šmýkačky, hojdačky, kyvadlá...), distribúcia, bankové poplatky
10 %nákup PC s príslušenstvom, inštalácia nových programov, údržba a oprávky, cestovné náklady
10 %príprava textov – platby za odborné služby, korektúra, grafická úprava, fotografie, tlač a predtlačová príprava, prezentácia publikácie, bankové poplatky
10 %nákup videokamery s príslušenstvom (videokamera, podstavec, taška, nabíjačka, pamäťová karta a pod.)
10 %kúpa nehnuteľnosti (budova a prislúchajúci pozemok) ako kapitálové výdavky (120 000 EUR), výdavky spojené s podpisom kúpno-predajnej zmluvy a kompletným zápisom práv do príslušnej evidencie nehnuteľností ako bežné výdavky (4 000 EUR)
10 %predtlačová príprava, tlač, nákup PC a tlačiarní, nákup farieb do tlačiarne, adminustratívne a režijné náklady spojené s prípravou a realizáciou výstavy
10 %preprava, poštovné
10 %propagácia,predtlačová príprava,fotografie,prenájom priestorov,reprezentačné náklady, iné
10 %tlač,preklady,korektúra,grafické úpravy
10 %nákup softaru,nákup PC a tliačiarní
10 %predtlačová príprava,tlač,platby za odborné služby
10 %nákup kníh pre deti, mládež a dospelých, nákup omaľovaniek, nákup tabletov
Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.