Požadované položky v roku 2022 vo všetkých krajanských žiadostiach (1344)

Všetky žiadosti
Podporené žiadosti
Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
57042 %Platby za odborné služby (BV)
43632 %Predtlačová príprava a tlač (BV)
40130 %Strava (BV)
37828 %Doprava (BV)
31824 %Propagácia (BV)
28321 %Ubytovanie (BV)
26219 %Grafické práce (BV)
23818 %Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
20115 %Prenájom priestorov na podujatie (BV)
18013 %Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
17613 %Nákup kancelárskych potrieb (BV)
17213 %Nákup kníh a literatúry (BV)
16913 %Nákup materiálov a surovín (BV)
16913 %Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
13110 %Ocenenia (BV)
1279 %Reprezentančné náklady (BV)
1239 %Zabezpečenie rekvizít (BV)
937 %Nákup technického vybavenia (BV)
876 %Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
645 %Iné - bankové poplatky
534 %Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV)
463 %Krojové vybavenie (BV)
383 %Nákup krojového vybavenia (BV)
383 %Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
383 %Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
302 %Náklady na prepravu (BV)
292 %Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
282 %Nákup nábytku (BV)
272 %Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
252 %Nákup technického vybavenia (KV)
232 %Cestovné poistenie (BV)
212 %Iné - Bankové poplatky
201 %Nákup hudobných nástrojov (BV)
191 %Náklady na archiváciu (BV)
161 %Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV)
161 %Nákup technického vybavenia
(BV)
141 %Nákup športových potrieb (BV)
141 %Nákup technického vybavenia (BV)
111 %Nákup technického vybavenia (BV)
111 %Náklady na výrobu nosiča (BV)
101 %Nákup softwaru (BV)
101 %Prenájom priestorov (BV)
91 %Platby za odborné služby (KV)
91 %Iné - poštovné
91 %Distribúcia a preprava časopisov (BV)
91 %Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV)
91 %Nákup edukačného softwaru (BV)
60 %Iné - Platby
50 %Nákup hudobných nástrojov (KV)
50 %Nákup školských potrieb (BV)
40 %Štipendium pre študentov (BV)
40 %Doprava, ubytovanie, strava
40 %Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV)
40 %Nákup technického vybavenia
(KV)
40 %Iné - bankové transakcie
40 %Iné - bankové trovy
30 %Iné - Bankove poplatky
30 %Poplatok za školné (BV)
30 %Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
30 %Iné - poistenie
30 %Iné - vstupenky
30 %Iné - Bankové poplatky.
20 %Iné - bankové poplatky a pedagogický dozor
20 %Nákup kníh a lieratúry (BV)
20 %Iné - súčiastky
20 %Iné - úprava javiska, bankové poplatky
20 %Iné - Nevyhnutný nákup PC a tlačiarne, máme nefunkčné
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,tech.zabezp.
20 %Nákup softwaru (BV)
20 %Iné - občerstvenie, bankové poplatky
20 %Platby za odborné služby
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp.
20 %Iné - bankove poplatky
20 %Nákup technického vybavenia (KV)
20 %Iné - výdavky za telekomunikačné služby
20 %Iné - cestovné poistenie
20 %Nákup technického vybavenia (KV)
20 %Iné - bankové náklady
Symbol

Požadované položky v roku 2022 v podporených žiadostiach (922)

Počet žiadostíPodiel žiadostíPožadovaná položka
44048 %Platby za odborné služby (BV)
32836 %Predtlačová príprava a tlač (BV)
30133 %Strava (BV)
27430 %Doprava (BV)
23626 %Propagácia (BV)
20222 %Ubytovanie (BV)
17819 %Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
17419 %Grafické práce (BV)
16017 %Prenájom priestorov na podujatie (BV)
14616 %Nákup kníh a literatúry (BV)
14215 %Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
13415 %Nákup kancelárskych potrieb (BV)
12914 %Nákup materiálov a surovín (BV)
11012 %Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
10311 %Ocenenia (BV)
9610 %Reprezentančné náklady (BV)
9010 %Zabezpečenie rekvizít (BV)
748 %Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
536 %Nákup technického vybavenia (BV)
414 %Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV)
394 %Krojové vybavenie (BV)
374 %Iné - bankové poplatky
344 %Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
232 %Náklady na prepravu (BV)
232 %Nákup krojového vybavenia (BV)
172 %Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
142 %Nákup nábytku (BV)
142 %Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV)
131 %Náklady na archiváciu (BV)
131 %Cestovné poistenie (BV)
121 %Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
121 %Nákup technického vybavenia (KV)
111 %Iné - Bankové poplatky
111 %Nákup hudobných nástrojov (BV)
91 %Náklady na výrobu nosiča (BV)
91 %Nákup technického vybavenia (BV)
81 %Nákup edukačného softwaru (BV)
71 %Prenájom priestorov (BV)
71 %Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV)
61 %Iné - poštovné
61 %Nákup športových potrieb (BV)
61 %Platby za odborné služby (KV)
61 %Nákup softwaru (BV)
51 %Distribúcia a preprava časopisov (BV)
51 %Nákup technického vybavenia
(BV)
40 %Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
40 %Nákup školských potrieb (BV)
30 %Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
30 %Iné - Bankové poplatky.
30 %Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV)
30 %Iné - bankové trovy
30 %Iné - bankové transakcie
20 %Iné - bankové náklady
20 %Iné - poistenie
20 %Iné - cestovné poistenie
20 %Nákup technického vybavenia
(KV)
20 %Štipendium pre študentov (BV)
20 %Platby za odborné služby
20 %Iné - bankove poplatky
20 %Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp.
20 %Nákup technického vybavenia (KV)
Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com