Počty žiadateľov o krajanské dotácie

Všetky oblasti
Oblasť Kultúra
Oblasť Vzdelávanie
Oblasť Informácie
Oblasť Médiá
Oblasť VPN

Roky: | | | | | |

Všetci žiadatelia

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nemecko
80 000 krajanov
48556871
Srbsko
42 000 krajanov
9792991001141391331
USA
750 000 krajanov
161713121116141
Maďarsko
100 000 krajanov
455037404353491
Švédsko
5 000 krajanov
22222231
Poľsko
12 000 krajanov
36111321
Rakúsko
50 000 krajanov
432678141
Taliansko
10 000 krajanov
43321451
Spojené kráľovstvo
110 000 krajanov
91018131916161
Slovenská republika
5 000 000 krajanov
2016139523321
Rumunsko
25 000 krajanov
771081113131
Írsko
22 000 krajanov
46223231
Island
550 krajanov
11111111
Čierna Hora11234221
Holandsko
25 000 krajanov
11111111
Belgicko
10 000 krajanov
11135451
Česká republika
350 000 krajanov
222218202333231
Online pre celý svet00000111
Austrália
12 000 krajanov
676889141
Rusko00000001
Grécko00000010
Ukrajina
12 000 krajanov
33345870
Kolumbia00000010
Fínsko00000110
Kuvajt00010300
Nórsko
5 200 krajanov
00012000
Bulharsko00010000
Izrael
30 000 krajanov
00100000
Slovinsko01121220
Bosna a Hercegovina
500 krajanov
00001110
Nový Zéland11120210
Dánsko
4 000 krajanov
11111110
Francúzsko
10 000 krajanov
11106668100
Cyprus
3 200 krajanov
22222120
Argentína
25 000 krajanov
40301030
00000000
Chorvátsko
3 688 krajanov
232018181818210
Kanada
150 000 krajanov
141111141618100
Kirgizsko10000000
Spojené arabské emiráty11100020
Španielsko
15 000 krajanov
10000010
Mexiko10000000
Luxembursko
1 000 krajanov
11112120
Libanon11110000
Švajčiarsko
25 000 krajanov
23436460
 31430828829332640641020
Symbol

Všetky žiadosti (len) z oblasti: Kultúra

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slovenská republika
5 000 000 krajanov
116932991
Poľsko
12 000 krajanov
25111321
Nemecko
80 000 krajanov
36555751
Spojené kráľovstvo
110 000 krajanov
431051010121
Srbsko
42 000 krajanov
7861777887102841
Rusko00000001
USA
750 000 krajanov
811976771
Švédsko
5 000 krajanov
22012121
Írsko
22 000 krajanov
35223121
Rakúsko
50 000 krajanov
21146591
Belgicko
10 000 krajanov
11135441
Austrália
12 000 krajanov
56566781
Holandsko
25 000 krajanov
10000001
Česká republika
350 000 krajanov
181918182023171
Nórsko
5 200 krajanov
00011000
Bosna a Hercegovina
500 krajanov
00001110
Kuvajt00010300
Kirgizsko10000000
Ukrajina
12 000 krajanov
33245520
Island
550 krajanov
00001110
Fínsko00000110
Kanada
150 000 krajanov
85486650
Španielsko
15 000 krajanov
00000010
Online pre celý svet00000110
Slovinsko00000200
Taliansko
10 000 krajanov
33110110
Cyprus
3 200 krajanov
11001010
Francúzsko
10 000 krajanov
87665660
Argentína
25 000 krajanov
30201030
Nový Zéland11110200
Libanon11110000
Maďarsko
100 000 krajanov
293126303035300
Rumunsko
25 000 krajanov
4576810110
Dánsko
4 000 krajanov
11111110
Švajčiarsko
25 000 krajanov
12324350
Chorvátsko
3 688 krajanov
211615161616130
Čierna Hora11233220
Spojené arabské emiráty11100010
Luxembursko
1 000 krajanov
11002100
 22620521021423827624714
Symbol

Všetky žiadosti (len) z oblasti: Vzdelávanie

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
USA
750 000 krajanov
79546881
Online pre celý svet00000111
Spojené kráľovstvo
110 000 krajanov
7911101312111
Slovenská republika
5 000 000 krajanov
663428141
Taliansko
10 000 krajanov
22111230
Švédsko
5 000 krajanov
10100120
Srbsko
42 000 krajanov
252425303644430
Rumunsko
25 000 krajanov
44567680
Švajčiarsko
25 000 krajanov
11212130
Libanon01100000
Bosna a Hercegovina
500 krajanov
00000010
Španielsko
15 000 krajanov
00000010
Nórsko
5 200 krajanov
00001000
Argentína
25 000 krajanov
00100010
Slovinsko01111010
Ukrajina
12 000 krajanov
01202440
Rakúsko
50 000 krajanov
12113340
Poľsko
12 000 krajanov
22111120
Francúzsko
10 000 krajanov
22222430
Holandsko
25 000 krajanov
11111110
Chorvátsko
3 688 krajanov
45332440
Dánsko
4 000 krajanov
10000000
Čierna Hora11112110
Cyprus
3 200 krajanov
12222110
Česká republika
350 000 krajanov
7676917120
Írsko
22 000 krajanov
33222220
Island
550 krajanov
11111110
Nemecko
80 000 krajanov
34123450
Nový Zéland11120100
Mexiko10000000
Maďarsko
100 000 krajanov
242216152025260
Kanada
150 000 krajanov
22355640
Luxembursko
1 000 krajanov
11011110
Austrália
12 000 krajanov
22233580
 1111151021051281641764
Symbol

Všetky žiadosti (len) z oblasti: Informácie

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rumunsko
25 000 krajanov
33534361
Poľsko
12 000 krajanov
11111221
USA
750 000 krajanov
31110161
Belgicko
10 000 krajanov
01000011
Čierna Hora11000111
Slovenská republika
5 000 000 krajanov
523007141
Spojené kráľovstvo
110 000 krajanov
20011071
Online pre celý svet00000111
Maďarsko
100 000 krajanov
11113737191
Česká republika
350 000 krajanov
851378151
Taliansko
10 000 krajanov
10100011
Ukrajina
12 000 krajanov
11111120
Izrael
30 000 krajanov
00100000
Spojené arabské emiráty00000010
Kolumbia00000010
Grécko00000010
Cyprus
3 200 krajanov
00000010
Slovinsko00000110
Švédsko
5 000 krajanov
10110120
Bulharsko00010000
Švajčiarsko
25 000 krajanov
01100010
Rakúsko
50 000 krajanov
22110130
Dánsko
4 000 krajanov
10000000
Francúzsko
10 000 krajanov
45323360
Austrália
12 000 krajanov
21112250
Chorvátsko
3 688 krajanov
42221270
00000000
Írsko
22 000 krajanov
21000010
Kanada
150 000 krajanov
53422520
Srbsko
42 000 krajanov
202415121529570
Nový Zéland10000010
Nemecko
80 000 krajanov
11111030
Luxembursko
1 000 krajanov
11111120
Španielsko
15 000 krajanov
10000010
 81674741427617111
Symbol

Všetky žiadosti (len) z oblasti: Médiá

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rakúsko
50 000 krajanov
00010010
Libanon00100000
Francúzsko
10 000 krajanov
01110210
USA
750 000 krajanov
10221220
Slovinsko00010000
Švédsko
5 000 krajanov
00001000
Španielsko
15 000 krajanov
00000010
Belgicko
10 000 krajanov
00000010
Ukrajina
12 000 krajanov
00000200
Írsko
22 000 krajanov
00000100
Taliansko
10 000 krajanov
10000110
Srbsko
42 000 krajanov
96910713170
Kanada
150 000 krajanov
21313310
Chorvátsko
3 688 krajanov
22232350
Čierna Hora10100000
Česká republika
350 000 krajanov
32334310
Luxembursko
1 000 krajanov
10000000
Maďarsko
100 000 krajanov
21222310
Slovenská republika
5 000 000 krajanov
12021330
Rumunsko
25 000 krajanov
10000120
Poľsko
12 000 krajanov
10100010
Argentína
25 000 krajanov
10000000
 26152526213738
Symbol

Všetky žiadosti (len) z oblasti: VPN

Krajina2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maďarsko
100 000 krajanov
11111110
 1111111
Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com