Školské divadelné predstavenie

 

Organizátor

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 25.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

17

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Divadlo je v našom prostredí a tak aj v našej škole tradíciou. Predovšetkým slúži na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie verbálnych schopností, artikuláciu emócií a iných zručností žiakov.Vyučovanie a učenie v takomto divadelnom predstavení môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých – epizódnych úloh, či cvičení zameraných na jednu tému alebo scénu, až po dlhodobé, ktoré sa preťahujú takmer cez celé divadelné predstavenie. Každý učebný prvok má praktickú a vzdelávaciu funkciu, teda je v divadle užitočný a zároveň sa z neho ako herec, čia je to rola, tak aj celý súbor môže niečo naučiť. Prvky v divadle, ktoré ono učí sa navzájom dopĺňajú a spolu tvoria harmonický celok.

Očakávaný prínos projektu

- Očakávame, že uvedené prvky prinesú úžitok minimálne žiakom školy, ich súrodencom, rodičom, zamestnancom školy a občanom nášho mesta. Školské divadelné predstavenie poskytuje výbornú príležitosť na prezentáciu samej školy komunite mesta, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi mesta a prezentovaniu našej práce a výsledkov v príjemnom ovzduší.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
710 € 0 € 41,76 € 2,37 € -

Žiadosť číslo 1073/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Nákup tlačiarne - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Modernizácia IT techniky v kabinete výpočtovej techniky - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com