Elektronické predplatné a prístup do archívu časopisu Krásy Slovenska pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Organizátor

Geoinfo Slovakia n.o

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Časopis Krásy Slovenska vychádza od januára 1921 a v celej svojej histórii prezentuje prírodné a kultúrno-historické dedičstvo Slovenska. V duchu svojho motta Poznajme otčinu sa venuje prírodným krásam a kultúrnym pozoruhodnostiam Slovenska, ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám ako aj turistike, cestovnému ruchu a ochrane prírody. Je najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom na Slovensku a v roku 2021 oslávil 100 rokov. Posledné desaťročia vychádza na dvojmesačnej báze a v roku 2022 opäť vyjde 6 čísel časopisu.
Všetky spolky a organizácie Slovákov v zahraničí dostanú v rámci tohto projektu bezplatne elektronický prístup k časopisu Krásy Slovenska a do jeho archívu (podľa návrhu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí).
Okrem sprístupnenia nových, aktuálnych čísel časopisu \"listovacou formou\", budú mať čitatelia prístup aj ku všetkým novým príspevkom na stránkach časopisu a tiež do archívu časopisu. Tento archív obsahuje články, príspevky a fotografie od roku 2004, čiže takmer 3000 článkov o Slovensku, jeho kultúre, prírode, histórii, osobnostiach a zaujímavostiach.

Prostredníctvom tohto projektu bude tento časopis sprístupnený Slovákom žijúcim v zahraničí a podľa návrhu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získajú 500 ks ročných elektronických členstiev.
V rámci týchto elektronických členstiev, ktoré zahŕňajú 6x ročne elektronickú verziu
nového čísla časopisu na webstránke www.krasy-slovenska.sk získajú:
- „listovanie“ v aktuálnom čísle časopisu
- prístup k novým článkom časopisu
- prístup do archívu časopisu od roku 2004

Očakávaný prínos projektu

Krásy Slovenska je časopis s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý v roku 2021 oslávil 100. výročie svojho vzniku. Je najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom na Slovensku a v celej svojej histórii prezentuje pod mottom Poznajme otčinu prírodné a kultúrno-historické pozoruhodnosti Slovenska. Cez propagáciu prírody, kultúry, literatúry a umenia jednotlivých regiónoch Slovenska sa zvyšuje návštevnosť a záujem o kultúrny turizmus a poznávanie jednotlivých regiónov Slovenska. Cielenou propagáciou prírody a kultúry sa zlepšuje aj informovanosť návštevníkov a prispieva sa tak ku kladnejšiemu obrazu jednotlivých regiónov Slovenska, a tým aj k ich pozitívnejšiemu vnímaniu potencionálnymi návštevníkmi.
Slováci žijúci v zahraničí získajú prostredníctvom tohto projektu unikátny zdroj informácií o Slovensku, ktoré môžu ďalej šíriť vo svojich komunitách a krajinách.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 0 € 10,00 € 3,33 € -

Žiadosť číslo 0390/SK/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - správa databázy a distribúcia

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 8.1.2022 do 8.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 9.1.2022 do 9.12.2022

Slovenská republika Tradičný odev Slovákov v Iloku - vydanie knihy - od 1.3.2022 do 20.12.2022

Slovenská republika Detská rozhlasová relácia Fun Rabe - od 10.1.2021 do 29.12.2022

Slovenská republika Nákup vybavenia pre klubové priestory - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika iCan kids - hybridný klub iCan - 2. ročník - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika 365 rozprávkových dní - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku - od 29.10.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Časopis Fajauka - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Divadelné predstavenie s názvom: Ci hutorim, ty vole! - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ferdinand DAUČÍK - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika DOLNÁ ZEM MOJA - produkcia filmu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Flora Arvensis 1822 - od 25.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika S batohom po Slovensku - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Čudesá spod Tatier - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prvý Slovák na Hollywoodskom inštitúte v Los Angeles, USA! - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Osveta do sveta - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bilingválne, slovensko-hebrejské ilustrované knihy - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Klubové priestory Spolku Slovákov z Bulharska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Art.Ex 4/2022 - od 1.10.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Identita slovenského národa - od 3.11.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bibliografická databáza slovenskej dolnozemskej historiografie - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 31. ročník - Školský rok 2022/2023 - od 1.12.2022 do 28.2.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com