Deťom sa páči divadlo

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2018 do 30.10.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

30

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Deťom sa páči divadlo, obnovenie detskej scény Divadla VHV.
Inscenáciu réžijne má na starosti Svetla Gašková, študentaka réžie na AU Banská Bystrica.
Na motývy viacero rozprávok Pavola Dopšinskáho, vytvoríme inscenáciu, v ktorej budú účinkovať deti 4. a 5. ročníka Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci.
Podmienky na realizáciu sú všeobecné podmienky pre výrobu inscenácie: 1. Réžia a dramatizácia diela, 2 . výroba kostýmov, 3. scénografie, 4. hudby, 5. plagátu programu. Stredobodom pozornosti, sú pravdaže deti. Animáciu detí, rodičov a prostredia zabezpečíme veľkou audíciou v našom divadle.

Očakávaný prínos projektu

Obnovenie detskej scény.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 650 € 1 000 € 265,00 € 88,33 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0482/RS/2018 (R): Podporená

Požadované položky: Réžia, kostýmy, výroba scény, autorská hudba, dizajn, príprava a tlač plagátu a programu, fotograf, rekvizity.

Schválené položky: Réžia, kostýmy, výroba scény, autorská hudba, dizajn, príprava a tlač plagátu a programu, fotograf, rekvizity.

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0482/RS/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com