Marketa lazarová

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec - Prieviza

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2017 do 1.10.2017

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

30

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Marketa Lazarová - spoločná činoherná inscenácia Divadla VHV Petrovec, Srbsko a Divadla Shanti a Divadla A Prievidza, Slovenská republika
- Na motývy stredovekej zbojníckej drámy Vladislava Vančuru.
- Réžia: Peter Serge Butko
- Herci: Základná zostava 8 osôb, 4 Báčsky Petrovec, Srbsko + 4 Prievidza Slovensko. Hromadné scény prostredníctvom projektovaných nahrávok na veľkom čiernom plátne.
- Scenografia: projekcie na veľkom čiernom plátne
- Kostýmy: štylizované, jednocuché, nie celkom dobové.
- Hudba: Na živo, na javisku 1 akustická gitara, + zvuková technika. Úprava pre gitaru a prebásnenie Ria Ferčáková
1, Jún-júl – príprava, točenie a stryh video materiálov
2. Júl - nácvik hudby a spevu.
3. August – sústredenie a nacvik hercov z Prievidze a Petrovca v Divadla VHV v Petrovci, Srbsko.
4. Koncom augusta – prvá premiéra v Petrovci
5. – Presun do Prievidze, druhá premiéra.

Očakávaný prínos projektu

Zlúčenie divadelnej verejnosti Báčského Petrovca a Prievize

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2018: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 536 € 0 € 435,73 € 217,87 € -

Žiadosť číslo 0469/RS/2018 (R): Zrušená

Požadované položky: Réžia, kostýmy, gitarový sprievod, dizajn svetla, osvetľovač, zvukár, dizajn, príprava a tlač plagátu a programu, fotograf, doprava, ubytovanie, strava, rekvizity, gitara, toner.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com