Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.4.2023 do 2.10.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Číslo výzvy GV-2023-8

Realizácia podujatí a krátkodobých aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a na spoluprácu v tejto oblasti

Oprávnené cieľové skupiny projektov

Dátum zverejnenia a ukončenia výzvy 21. 4. 2023 – 2. 10. 2023

Minimálna / maximálna výška požadovaného grantu 1 000 € / 5 000 €

Doba realizácie podporeného projektu Od 15. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (5,5 mesiaca)

Oprávnení žiadatelia o grant: občianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi; právnické osoby s obdobným zameraním registrované v zahraničí.

 

Viac informácií:

https://nadacianbs.sk/grantova-vyzva-cislo-gv-2023-8/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com