Slovenské uspávanky a iné skladby

 

Organizátor

Komorný zbor Musica viva

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nahráme hudobný nosič so skladbamy z repertoára Komorného zbora Musica viva, do ktorého su zaradené i slovenské uspávanky, skladby slovenských srbských a svetových skladateľov. Skladby sú naspievané bez sprievodu a so sprievodom hudobného nástroja -klavíra.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame že nahrávky budú mať ozvenu v médiách a spolkoch s ktorými spolupracujeme. Bude to náš reprezentačný materíál, ktorý poslúži aj na vzdelávacie účely v škôlkách a školách a tiež ako darček pre naše partnerské zbory. Zaeviduje sa naša zborová práca v minulých rokoch čím sa do mozaiky umeleckej tvorby tunajšieho etnika vloží kamienok, ktorý umožní vytvoriť kompletnejší obraz pre budúce generácie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 1 500 € 70,00 € 8,40 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 1160/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1160/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti - od 19.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov - od 13.5.2024 do 1.7.2024

Srbsko Kúpa prensového počítača a tlačiarne pre potreby FF Tancuj, tancuj... - od 30.5.2024 do 18.7.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko 8.bienále slovenských výtvarníkov amaterov v Srbsku - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Zachovávajme slovenské ľudové piesne - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Údržba web stránky KUS Jána Kollára - od 31.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com