Hry z batôžka

 

Organizátor

Múzeum vojvodinských Slovákov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Republika Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účel použitia dotácie Organizovanie týždňových umeleckých denných dielní pre slovenské deti so zameraním na spoznanie a oživenie slovenských ľudových detských hier. Projekt sa venuje rozvoju národnej identity slovenských detí v Srbsku cez zachovávanie dedičstva detských hier prostredníctvom priamej kultúrno-vzdelávacej aktivity v galériách a múzeách.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu Projektom sa zvyšuje slovenské povedomie u detí, zlepšujú sa ich znalosti slovenskej reči a zručnosti sebavyjadrenia v slovenčine. Zároveň projekt vo vzťahu archivácii ako hlavnej činnosti múzea prispeje k zozbieraniu tradičných hier, zachovaniu slovenských ľudových tradícií v krajanskom prostredí a rozšíri poznatky krajanskej komunity o detskej zábave ich predkov. Okrem toho, projekt podporí slovenskú identitu krajanských detí v Srbsku a zlepší ich socializáciu. V záujme zachovania, výstupom projektu bude aj video, ktoré prezentuje niektoré z hier. Tým sa tieto hry budú môcť naučiť aj krajania v iných štátoch. Videá budú dostupné na stránke múzea.
Propagácia projektu a zverejnenie fotodokumentacie na webových stránkach muzea a sociálnych sieťach zvýši dosah projektu tak, že sa o slovenských ľudových hrách dozvedia aj slovenské deti v iných krajinách, a tým prispejeme k spoznávaniu krajanských komunít po celom svete. Pro propagácii budeme uvádzať, že projekt vznikol s podporou ÚSŽZ.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 0 € 166,67 € 2,50 € -

Žiadosť číslo 1141/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com