Línia (II. séria)

 

Organizátor

Múzeum vojvodinských Slovákov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Produkcia štyroch nových autorských krátkometrážnych videodokumentov približujúcich príbehy vojvodinských maliariek a grafičiek v širšom časovom horizonte v kontexte rôznych výtvarných prejavov reflektujúcich premeny doby. Dokumenty určené deťom a mládeži budú premiérované a dostupné online.

Očakávaný prínos projektu

Tvorba dokumentárnych filmov o slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení žien podporí kultúrne hodnoty, prispeje k rozvoju národného povedomia a kultúrnej identity krajanských komunít po celom svete, prinesie zaujímavé informácie v umeleckom spracovaní so svojbytným režijným pohľadom, čo je vzdelávacou funkciou typickou pre dokument.
Projekt má interdisciplinárne kvality, lebo prepája výtvarné umenie a film. Múzeum vojvodinských Slovákov, ktoré patrí medzi významné inštitúcie v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku a predstavuje skutočný poklad hmotnej a duchovnej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine, sa týmto projektom snaží podporovať aj súčasné druhy umenia - v tomto prípade audiovizuálne umenie. Okrem toho, projekt má za cieľ prepojiť umelecké generácie tým, že dokumenty budú venované tak klasickým akademickým maliarkám Vojvodiny, ako aj súčasným výtvarným umelkyniam, ktoré sami predstavia cieľovej skupine svoj príbeh a tvorbu. Dokumenty budú pokrývať rôzne umelecké témy, od klasického výtvarného umenia po súčasné trendy a digitálne umenie. Diela budú mať osobitný dopad na publikum priamo v Galérii Zuzky Medveďovej počas podujatí organizovaných v galérii (Noc múzeí a galérií,...). Dokumenty sa stiež stanú súčasťou prehliadok pre organizované školské skupiny.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 000 € 400,00 € 0,80 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 1139/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1139/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com