Ihriskovo

 

Organizátor

Združenie Korab (cirkevná škôlka)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotáciu by sme využili pre obnovenie vonkajšieho ihriska, nákup materiálu a k tomu by sme pridali slovenské motívy, ako čo sú zástava, hory, zvieratá, hrady... Aby sa deti cez hru a obrazy dozvedeli viacej o svojej domovskej krajine a svete, v ktorom žijú.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame výbornú odozvu a veľký záujem u detí tráviť čas v prírode a vyučovať sa vonku. Takýto typ práce určite pochvália aj rodičia.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 17 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 900 € 25,00 € 5,00 € 0,0214 €

Žiadosť číslo 1137/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1137/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com