Radosť na ihrisku

 

Miesto realizácie

Maďarsko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.2.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

46

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Detské ihrisko má v dnešnej dobe nezastupiteľné miesto vo výchove detí. Pre detí predstavujú zmysluplne stravený čas a sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelavacieho procesu. Ihrisko v materskej škole predstavuje možnosť hrou rozvijať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj. V neposlednom rade podporovať u detí duševný rozvoj. Detské ihrisko je aj miesto pre oddych, stimuluje tvorivosť u detí a podporuje ich fantáziu a kreativitu.
Radi by sme na školský dvor zadovážili hracie prvky a zostavy, ktoré by vyhovovali z hľadiska bezpečnosti.Na dvor , krorého zostavy sú už v zlom stave nahradili by sme ich napr.edukatívnym panelom-kreativma tabuľa s počítadlom, dvojvežová výstava so šmýkačkami, balančným mostíkom, lezeckými stenami...
Deti by radi privitali na rozvoj a podporu koordinácie aj vonkajšie hračky typu: odrážadlá, bicykle, kolobežky, lopty, švihadlá....

Očakávaný prínos projektu

Od projektu materská škola očakáva revitalizáciu zastaraných náradí pre deti, vytvorenie bezpečného prostredia na pohybové hry a aktivity. Deti si zaslúžia taký dvor, kde by sa bezbečne hrali, zabávali a rozvíjali svoje telesné zdatnosti. Jednou z najväčších výhod záhradných hier je množstvo pozitívnych účinkov na zdravie, podpora spoločenkého a socialného správania.

Charakteristika projektu

Počas trávenia času detí v materskej škole veľkú časť trávia na školskom dvore- ihrisku. Pobyt na vzduchu vyvoláva u detí dobrú náladu, radosť, podporuje a zlepšuje psychickú pohodu a poskytuje rozvoj pohybovej koordinácie.
Deťom chceme zabezpečiť ihrisko, kde sa vedia bezpečne hrať a rozvijať svoje fyzické zručnosti,zyšovať športovú zdatnosť, koncentráciu.
Chceme zabezpečiť deťom také hrové zostavy, prvky a hračky, ktoré by na školskom dvore lepšie vybudovali: fyzickú kondíciu, sebadôveru, sociálne zručnosti a motoriku.
Fyzická aktivita zlepšuje detskú psychickú pohodu a je aj prevenciou proti obezite a chorobám obehovej sústavy v dospelosti( jazda na motorke, odrážadle, šplhanie, preskakovanie...)
Detska sebadôvera je krehká a je na nás učiteľoch, aby sme ju pomahali budovať(podporovanie napr.v týchto činnostiach:jazda na bicykli, chytanie lopty...)
Sociálne zručnosti je bádať ako medzi sebou deti komunikujú, spolupracujú.
Chceme dať deťom také hrové zostavy, ktoré v neposlednom rade podporujú jemnú a hrubú motoriku.
Hra na detskom ihrisku je nesmierne dôležitá a prispieva k dobrej nálade dieťaťa. Aj našim cieľom zabezpečiť to našim deťom, ktoré navštevujú našú slovenskú materskú školu v Budapešti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 3 000 € 108,70 € 100,00 € 0,0300 €

Žiadosť číslo M219/HU/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com