Kovačická insita - začiatky

 

Miesto realizácie

Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Produkcia filmu o najvýznamnejších predstaviteľov kovačickej insity

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu
Zachovanie od zabudnutia najvýznamnejších predstaviteľov kovačickej insity a insitného kovačického dedičstva.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 850 € 2 800 € 485,00 € 0,49 € 0,0667 €

Žiadosť číslo 1089/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1089/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com