Nákup fotoaparáta

 

Organizátor

Matica slovenská Ilok

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Ilok, Chorvátsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Matici Slovenskej Ilok už dlhšiu dobu chýbajú finančné prostriedky na modernizáciu foto techniky, čo spôsobilo, že techniku, ktorú vlastní nespĺňa požiadavky na kvalitu v súčasnosti.
Zámerom resp. cieľom projektu je zmodernizovať foto techniku, ktorú vlastníme a nakúpiť novú, aby sme zefektívnili prácu jednotlivých sekcií (divadelná, tanečná. spevácka, tradično-folklorna, športova atd..).
Keďže vystúpenia všetkých odbočiek archivujeme, fototechnika sa zároveň bude používať i na kvalitné zachovanie materiálov o činnosti Matice slovenskej Ilok do budúcnosti.

Očakávaný prínos projektu

Modernou foto technikou, bude možné zefektívniť prácu a zabezpečiť kvalitnú archiváciu pre budúce generácie Slovákov žijúcich v Iloku, ktorá v budúcnosti iste bude predmetom skúmania.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 3 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
700 € 0 € 7,00 € 3,50 € -

Žiadosť číslo 1083/HR/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com