Zájazd do Slovenskej Republiky

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská Republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na dopravu, ubytovanie, stravu a cestovné poistenie a iné (bankové poplatky).

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia najnovšieho divadelného predstavenia Divadla VHV Petrovec na Slovensku. Prípadné zúčastnenie sa na festivaloch alebo hosťovanie.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 727 € 0 € 272,70 € 1,36 € -

Žiadosť číslo 0904/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com