Pani Ministrová

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec / Kulpín, Vojvodina, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na platby za odborné služby, predtlačovú prípravu a tlač, grafické práce a prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky a iné (bankové poplatky)

Očakávaný prínos projektu

Projekt zoskupuje členov (hercov, technikov) Divadla VHV Petrovec a KUS Zvolen Kulpín, s cieľom realizovať divadelné predstavenie v koprodukcii týchto dvoch súborov. Týmto plánujeme prvýkrát nadviazať divadelnú spoluprácu dvoch ochotníckych divadiel zo susedných prostredí a spoločne realizovať divadelný projekt, a tak získať aj väčšiu podporu obecenstva, ale aj kvalitu samotného projektu. Spojením týchto dvoch súborov naštartujeme spoluprácu, ktorá by na javisko dostala vyše pätnásť herečiek a hercov.
Vzhľadom na to, že sme sa rozhodli spracovať hru srbského autora, prezentovať budeme jej preklad v slovenčine nie iba vo Vojvodine, ale aj na Slovensku. Keďže je Nušićova dráma aj povinným čítaním na stredných školách, divadelným predstavením získame aj stredoškolského diváka, ktorý si príde pozrieť hru a vytvorí si analógiu medzi Nušićovým textom a divadelným predstavením.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2023: 2 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 525 € 1 200 € 84,17 € 0,84 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0902/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0902/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com