Máškove dni - Divadelné dni Kovačica 2023

 

Organizátor

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry 3.októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 12.5.2023 do 21.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na čiastočnú úhradu nákladov spojených s platbami za odborné služby, propagačnými
materiálmi, ubytovaním hostí a materiálno - technickým zabezpečením prehliadky.

Očakávaný prínos projektu

Úspešným realizovaním projektu :
• potvrdíme opodstatnenosť vzniku podobných projektov
• vytvoríme príležitosť prezentovať slovenské divadlo v Srbsku.
Výsledkom bude reálna kultúrna výmena medzi slovenskými obcami v Srbsku. Divadelné dni bývajú výnimočne navštívené a majú veľkú ozvenu v slovenskej verejnosti, premieta sa na RT Vojvodina a
TV OK.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 1 500 € 40,00 € 6,67 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0875/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0875/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com