údržba web stránky

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Údržba spolkovej web stránky, kde sa zverejňuje činnosť spolku ktorá je tesne spätá so slovenskou tradíciou v tejto osade.

Očakávaný prínos projektu

zvýšený záujem u mladých, zvýšená činnosť spolku, zvýšený počet členov, zvýšená kvalita obsahu stránky

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 0 € 26,25 € 0,11 € -

Žiadosť číslo 0857/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com