video o slovenskej tradícii v Selenči

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie vybavenia pre kvalitnejpie natáčanie videí o slovenskej tradícii v Selenči

Očakávaný prínos projektu

zvýšená kvalita videa, zvýšený záujem členov spolku, archivovaný materiál v digitálnej forme

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 400 € 0 € 220,00 € 0,22 € -

Žiadosť číslo 0782/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com