Detské dielne o selenčskej tradícii

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie didaktických pomôcok, archivovanie, občerstvenie, odmeny pre deti a zhotovenie videozáznamu dielní na tému selenčskej slovenskej tradícii.

Očakávaný prínos projektu

zvýšený záujem u detí o vlastnú tradíciu, zvýšený počet členov, kvalitnejšie video

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 300 € 500 € 32,86 € 0,12 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0779/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0779/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com