Detské predstavenie

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na odborné služby, predtlačovú prípravu a tlač, grafické práce, prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky, zabezpečenie rekvizít, nákup kancelárskych potrieb a iné (bakové poplatky).

Očakávaný prínos projektu

Týmto projektom sa divadlo bude snažiť zapojiť mladých ľudí do sveta divadla, do petrovského divadla ako inštitúcie, a predstavenie okrem iného priláka aj mladé obecenstvo do divadla. Predstavením sa kolektív bude snažiť o rozvíjanie kreativity u mladšej generácie, a tým naštartovať príchod nových a mladých záujemcov o divadelné umenie. Prebudiť motiváciu, zvýšiť zdravé sebavedomie a sebadôveru, podporiť tvorivé myslenie a úsilie a priblížiť ich súčasnému umeniu. Okrem mladých herečiek a hercov, plánujeme zapájanie a zaúčanie mladých aj do technickej zložky predstavenia, akými sú svetelný, zvukový a scénický dizajn. Tým sa im budeme snažiť priblížiť takmer všetky zložky, ktoré tvoria divadelné predstavenie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 727 € 1 000 € 272,70 € 1,36 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0765/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0765/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com