Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Náklady na zabezpečenie rekvizít, krojového vybavenia, pravidelnú činnosť, údržbu webovej stránky, archivovanie starých piesní, zvykov a tancov

Očakávaný prínos projektu

zvýšený počet členov, kvalitnejšie výstupy, zvýšen´počet zachovaných piesní tancov a zvykov (ktoré zanikajú)

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 650 € 0 € 53,00 € 0,88 € -

Žiadosť číslo 0319/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com